”Asioilla on aina taipumus järjestyä, joskus se vaan vähän kestää.”

Henkilö- ja yhtiöverotuksen asiantuntija apunasi – Tax Health Oy

Veroneuvontapalveluita kotimaahan ja ulkomaille

Hei, olen Jarna Forsman ja tarjoan vuonna 2011 perustamani yritykseni Tax Health Oy:n kautta henkilö- ja yhtiöverotuksen asiantuntijapalveluita. Toimipisteeni sijaitsee maaseudun rauhassa Luoman kylässä Kirkkonummella. Asiakaskuntani koostuu yksityishenkilöistä, pienemmistä keskisuuriin yhtiöihin sekä kansainvälisistä pörssiyhtiöistä. Palvelen asiakkaitani sujuvasti etänä sijainnista riippumatta kotimaassa ja ulkomailla.

Asiantuntijayritys siirtohinnoittelusta perintöverotukseen

Tax Health on henkilö- ja yritysverotuksen ja erityisesti kansainvälisen siirtohinnoittelun asiantuntijayritys kuin myös kotimaan perintöverotuksen asiantuntija.  Palvelukieleni ovat suomi, ruotsi, saksa ja englanti. Tutustu kaikkiin yritykseni tarjoamiin veropalveluihin tällä sivustolla.

Verotarkastusta yli 25 vuoden kokemuksella

Minulla on kyky puhua verotuksesta niin, että veroasiantuntijat sekä maallikot sen ymmärtävät. Koulutukseltani olen diplomiekonomi ja olen suorittanut verotuksen lakiopinnot Saksassa. Omaan erityisen laajan kokemuksen vero-oikeudesta vuodesta 1995 alkaen, niin sanotuista Big 4-ketjuista, pörssiyhtiön konsernin verojohtamisesta sekä itsenäisestä veroasiantuntijayrittäjyydestä.

Takanani on jo yli 100 menestyksellä hoidettua verotarkastusta 42 eri maassa. Ota siis yhteyttä, jos etsit periksiantamatonta, monipuolisen asiantuntemuksen ja vankan ammattitaidon omaavaa asiantuntijaa avuksesi.

Veropalvelut

Tutustu Tax Health Oy:n henkilö- ja yhtiöverotuksen palveluihin kotimaassa ja ulkomailla.

Kotimainen yhtiöverotus

Ennakkoveron muutos

Haemme muutoksen yhtiölle määrättyyn ennakkoveroon.

Ennakkotiedon, ennakkoratkaisun ja poikkeuslupahakemuksen tekeminen

Useissa verokysymyksissä Verohallinnolta voi saada etukäteen sitovan päätöksen, joka kertoo, millaisia seuraamuksia toimenpide aiheuttaa.

Kotimainen arvonlisäverotus

Hoidamme asiantuntevasti arvonlisäverokannat, pakolliset laskumerkinnät ja arvonlisäveron takaisinhaun.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksen laadinta: verotuksen päätyttyä yritys tai yhteisö voi hakea verotukseen muutosta. Verovuodesta 2017 alkaen tuloverotuksen oikaisuvaatimukselle on aikaa 3 vuotta verotuksen päättymistä seuraavan vuoden alusta. Esim. vuoden 2020 verotusta koskevan oikaisuvaatimuksen on oltava perillä viimeistään 31.12.2024.

Veroilmoitus

Palveluumme kuuluu veroilmoituksen laatiminen, verotuspäätöksen tarkistaminen sekä valituksen laatiminen.

Verosuunnittelu

Verosuunnittelussa ei ole mitään ihmeellistä: se ei ole laitonta tai moraalitonta verokikkailua. Verosuunnittelun avulla varmistetaan, että yhtiö hyödyntää oikein lain suomat mahdollisuudet.

Verotarkastus

Verotarkastuksessa yrityksen kannattaa käyttää avustajaa, jotta kaikki yrityksen puolesta puhuvat seikat otetaan tarkastuksessa oikein huomioon. Veroasiantuntija osaa kertoa, mihin tarkastuskertomuksessa esitettyihin väitteisiin kannattaa puuttua ja minkälaista näyttöä verotusehdotusten muuttaminen asiakkaan eduksi edellyttää.

Yhtiöiden perustaminen ja lakkauttaminen

Yhtiömuodon muutokset

Kansainvälinen yhtiöverotus

Arvonlisäverotus kansainvälisissä ostoissa ja myynneissä

Arvonlisäverokannat, pakolliset laskumerkinnät ja ulkomaisen arvonlisäveron takaisinhaku.

Arvonlisäverotus marginaaliverotusmenettelyssä käytettyjen tavaroiden ja taide-, keräily- tai antiikkiesineiden maahantuonnissa ja verollisessa edelleenmyynnissä

Veroilmoituksen laatiminen, verotuspäätöksen tarkistaminen, valituksen laatiminen

Kaksinkertaisen verotuksen poistaminen

Kaksinkertainen verotus poistetaan joko hyvitys- tai vapautusmenetelmällä. Asiaan vaikuttaa se, onko Suomella ja toisella valtiolla voimassa oleva verosopimus ja se, onko tämä toinen valtio myös EU:n jäsenvaltio.

Kansainvälinen verotarkastus

Varsinkin kansainvälisen verotarkastuksen sattuessa yrityksen kohdalle kannattaa käyttää kokenutta avustajaa. Tax Healthilla on verotarkastuskokemusta muun muassa seuraavista maista:

 • Australia
 • Aasia: Hong Kong, Japani, Kiina, Malesia, Venäjä
 • Eurooppa: Espanja, Hollanti, Itävalta, Norja, Ranska, Ruotsi, Saksa, Sveitsi, Tanska ja Venäjä
 • Amerikka: Brasilia, Kanada, Meksiko ja Yhdysvallat

 

 • Kustannustehokkainta on ottaa asiantuntija mukaan tarkastukseen alusta lähtien. Ensin verovelvollinen saa ilmoituksen verotarkastuksesta, jossa yksilöidään tarkastettavat tilikaudet. Valmistautuminen tarkastukseen voi alkaa.
 • Varsinaisessa verotarkastuksessa asiat pyritään esittämään tarkastajalle niin, että kaikki yrityksen puolesta puhuvat seikat otetaan oikein huomioon.
 • Alustava verotarkastuskertomus voi silti sisältää väärinkäsityksiä.
 • Avustamme asiakkaitamme laatimaan vastineen alustavaan verotarkastuskertomukseen.
 • Varsinainen verotarkastuskertomus tarkistetaan yhdessä yhtiön kanssa.
 • Avustamme asiakkaitamme tarvittaessa varsinaisen verotarkastuskertomuksen vastineen laadinnassa.
 • Haemme myös muutosta verotarkastuksen johdosta toimitettuun jälkiverotarkastukseen yhdessä asiakkaamme kanssa.

 

Kun verotarkastuksessa on mukana useampi kuin yksi valtio, kaksinkertaisen verotuksen poistaminen tarkoittaa, että samaa tuloa ei verota useampi kuin yksi valtio. Mahdollisesti aiemmin toiseen valtioon samasta tulosta maksettu vero on hyvitettävä. Näin ei kuitenkaan tapahdu automaattisesti, vaan oikaisua on haettava oma-aloitteisesti.

Kiinteä toimipaikka ulkomailla

Mikä on kiinteä toimipaikka? Miten kiinteä toimipaikka syntyy? Miten kiinteän toimipaikan syntyminen estetään? Kiinteä toimipaikka on yhtiölle sekä riski että mahdollisuus, joka kannattaa huomioida oikein.

Lähdeverot kansainvälisissä osingon-, koron- tai rojaltimaksuissa

Siirtohinnoittelu

Tax Healthilla on Suomen oloissa poikkeuksellisen laaja ja pitkä kokemus siirtohinnoittelusta! Siirtohinnoittelulla tarkoitetaan samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden välisten liiketointen hinnoittelua. Siirtohinnoittelu kattaa kaikki konserniyhtiöiden väliset liiketoimet; tavaran, palveluiden tai rahoituksen myynnin ja vuokraamisen.

Konserniyhtiöiden välisen hinnoittelun pitää olla markkinaehtoista. Verovelvollisella on näyttövelvollisuus käytettyjen hintojen ja muiden sopimusehtojen markkinaehtoisuutta arvioitaessa. OECD on julkaissut siirtohintaohjeet (OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations), joita OECD:n jäsenvaltioiden verohallintojen on noudatettava.

Siirtohintojen määrittäminen
OECD tunnustaa siirtohintaohjeissaan 5 tapaa määritellä siirtohinta markkinaehtoisesti.
Verrokit
Konserni voi käyttää sekä siirtohintojensa määrittelyssä että markkinaehtoisuuden todentamisessa niin sanottuja sisäisiä tai ulkoisia verrokkeja.
Siirtohintadokumentaatio
Siirtohintadokumentaation sisällöstä on säädetty monessa maassa lailla, myös Suomessa. Neuvoja löytyy myös OECD:n julkaisemista siirtohintaohjeista.
Verotarkastus
Kansainvälisen oikaisun hakeminen
Kahdenkertaisen verotuksen poistaminen edellyttää, että verovelvollinen oma-aloitteisesti vaatii oikaisua.

Kotimainen henkilöverotus

Oikaisuvaatimus

Verotus vanhenee kolmessa vuodessa. Vanhentuminen tarkoittaa sitä, ettei verotusta voi enää sen jälkeen muuttaa, vaikka se olisikin toimitettu virheellisesti. Verovuodesta 2017 alkaen tuloverotuksen oikaisuvaatimukselle on aikaa 3 vuotta verotuksen päättymistä seuraavan vuoden alusta. Esim. vuoden 2020 verotusta koskevan oikaisuvaatimuksen on oltava perillä viimeistään 31.12.2024.

Perintö- ja lahjaverotus

Perukirja, perinnönjakokirja, perintöverotus ja oikaisuvaatimus perintöverotukseen.

Veroilmoituspalvelut

Verokorttihakemukset

Verotarkastukset

Verotarkastuksessa yksityishenkilön kannattaa käyttää avustajaa hankalahkossa tarkastuksessa, jotta kaikki yksityishenkilön puolesta puhuvat seikat otetaan tarkastuksessa oikein huomioon. Veroasiantuntija osaa kertoa, mihin tarkastuskertomuksessa esitettyihin väitteisiin kannattaa puuttua ja minkälaista näyttöä verotusehdotusten muuttaminen asiakkaan eduksi edellyttää.

Kansainvälinen henkilöverotus

Auton tuonti ulkomailta

Kaksinkertaisen verotuksen poistaminen

Kaksinkertainen verotus poistetaan joko hyvitys- tai vapautusmenetelmällä. Asiaan vaikuttaa muun muassa se, onko Suomella ja toisella valtiolla voimassa oleva sopimus, ja se, onko tämä toinen valtio myös EU:n jäsenvaltio.

Lähdeverot

Kansainvälisissä osingon-, koron- tai rojaltimaksuissa mahdollisten lähdeverojen maksuunpano kannattaa aina tarkistaa.

Ulkomaan työn verotus

Ulkomaille / Suomeen muuttoon liittyvät verokysymykset

Yleinen verovelvollisuus? Rajoitettu verovelvollisuus? 6 kuukauden sääntö?

Verotarkastukset

Varsinkin kansainvälisen verotarkastuksen sattuessa yksityishenkilön kohdalle, kannattaa käyttää kokenutta avustajaa ja hyödyntää verokonsultointia. Tax Healthilla on verotarkastuskokemusta muun muassa seuraavista maista:

 • Australia
 • Aasia: Hong Kong, Japani, Kiina, Malesia, Venäjä
 • Eurooppa: Espanja, Hollanti, Itävalta, Norja, Ranska, Ruotsi, Saksa, Sveitsi, Tanska ja Venäjä
 • Amerikka: Brasilia, Kanada, Meksiko ja Yhdysvallat

 

Veroasiantuntija tarjoaa verokonsultointia ja kertoo, mihin tarkastuskertomuksessa esitettyihin väitteisiin kannattaa puuttua ja minkälaista näyttöä veroehdotusten muuttaminen asiakkaan eduksi edellyttää.

Yhteystiedot – Ota yhteyttä

Ota yhteyttä, kerron mielelläni lisää palveluistani ja kuinka voin auttaa juuri sinua verotusasioissa.

Palvelen asiakkaita Kirkkonummelta käsin etänä kotimaassa ja ulkomailla. Voit tulla käymään myös luonani, sovitaan tapaamisaika ennakkoon. 

Tax Health Oy

Osoite

Gränsnäsintie 120 B
02440 Luoma

Y-tunnus 09731547

Jarna Forsman

Ota yhteyttä

11 + 15 =